尖海 秋

K    o    s    u    m    i        A    k    i

Voicer: Dante

Voice Type: Alternative

Aki_SOFT D#3
Aki_EDGE C3 A3 C4 E4
Aki_EDGE(VCV) C3 A3 C4 D#4 E4 C5
Aki_VCCV C3
Aki_CVVC C3 E3 A3 C4 D#4 E4 C5
Aki_VCVENG C3

Aki EDGE


Aki_AUCVVC Prototype
Aki_VCCV